ရန္ကုန္ -ပီကင္း - စူးက်ိဴး - ၀ူစည္ - ဟန္က်ံဴး - ရွန္ဟိုင္း ခရီးစဥ္ (၇ ည အိပ္ ၉ ရက္ )
English Chinese (Simplified)

15 ေယာက္ အဖြဲ ့အတြက္

လူႀကီးတစ္ဦးလွ်င္ : USD 1460

ကေလးတစ္ဦးလွ်င္ : USD1070

ပထမေန ့ (ရန္ကုန္-ပီကင္း) MU2032 RGN - KMG 1440/1755 MU2036 KMG -PEK 2105/0030+1

ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ ပီကင္းသို ့ ည ၁၀ နာရီတြင္ေရာက္ရွိပါမည္ ။ ပီကင္းေလဆိပ္မွ ဟိုတယ္ သို ့ ဧည့္လမ္းညႊန္မွ ဦးေဆာင္သြားမည္ ။

ဒုတိယေန ့ (ပီကင္း)

peking-01နံနက္စာ ၊ ေန ့လည္စာ ၊ ညစာတို ့ျဖင့္ ဧည္ ့ခံပါမည္ ။ တရုတ္ျပည္၏ ( ကမၻာေပၚ၌ပင္ ထင္ရွား ေက်ာ္ ၾကား လွေသာ ၊ မိုင္ေပါင္းတစ္ေသာင္း ေက်ာ္ေအာင္ ရွည္ လ်ား ေသာ) အံဘြယ္ မဟာတံတိုင္းၾကီးသို ့ သြား ေရာက္ေလ့လာ ၾကပါမည္ ။ ေန ့လည္စာသံုး ေဆာင္ အျပီးတြင္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား ၏ စြယ္ေတာ္ ျမတ္ အားတည္ထား ကိုးကြယ္ရာ ဘုရားေက်ာင္း ( ဗုဒၶ ျမတ္ စြယ္ေတာ္ အစစ္ ) သို ့သြားေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္ ၾကည္ညိဳၾကပါမည္ ။ ထို ့ေနာက္ငွက္သိုက္ပုံ ေဆာက္ လုပ္ထားေသာ လွပေသသပ္လွသည္ ့ အားကစား ရံု ၾကီးသို ့သြားေရာက္ေလ ့လာ ၾကပါမည္ ။ ( အားက စား ရံု ၾကီး အတြင္း သို ့၀င္ေရာက္ ေလ့လာလိုပါက တစ္ဦးလွ်င္ USD 14 ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္) ။ ထို ့ေနာက္ ေႏြရာသီစံနန္းေတာ္ သို ့လည္းသြား ေရာက္လည္ပတ္ၾကပါမည္ ။ ထုိ ့အျပင္ ကၽြမ္းဘား ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကိုလည္း ပါ၀င္ၾကည္ ့ရွဴ အားေပး ၾကမည္ ။ ညစာအျပီးတြင္ 4 star ဟိုတယ္တြင္ ညအိပ္ တည္း ခိုၾကပါမည္ ။

တတိယေန ့ (ပီကင္း)

peking-02နံနက္စာ ၊ ေန ့လည္စာ ၊ ညစာတို ့ျဖင့္ဧည္ ့ခံပါမည္။ ပီကင္း၏ အဓိက ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ေသာ အလြန္ စည္ကား လွေသာ တ်န့္ယန္မန္ (ခ်န္မန္) သို ့သြားေရာက္ လည္ပတ္ ၾကမည္။ ထ်န္းအမ္းမန္ ျပည္သူ ့ ရင္ျပင္ၾကီးတြင္ စုေပါင္းၚဓါတ္ပံုရိုက္ ၾကပါမည္။ ေန ့လည္စာကို ပီကင္းဘဲကင္ စစ္စစ္ အရသာ ကို ခံစားၾကမည္ ။ ေန ့လည္စာ အျပီးတြင္ ကမၻာ့အၾကီးဆံုး (အခန္းေပါင္း ရွစ္ေထာင္ ပါ ၀င္ေသာ) နန္းေတာ္ ၾကီး (Forbidden City) သို ့သြားေရာက္ လည္ပတ္ၾကမည္။ ထို ့ေနာက္ ၀ါးမီးေသြး အေရာင္းဆိုင္ မ်ားသို ့သြားေရာက္ လည္ပတ္ၾကမည္ ။ ပီကင္းရွိ ၀ါးမီးေသြး အသံုး၀င္ပံုမ်ားကို ေလ့လာ နိုင္ပါသည္ ။ ညစာ အျပီးတြင္ 4 star ဟိုတယ္တြင္ ညအိပ္ တည္းခို ၾကပါမည္ ။

စတုထၳေန ့ (ပီကင္း - စူးက်ိဴး)

peking-03နံနက္စာ ၊ ေန ့လည္စာ ၊ ညစာတို ့ျဖင့္ဧည္ ့ခံပါမည္ ။ နံနက္စာ စားအျပီးတြင္ နံနက္ ၇း၀၀ နာရီ အျမန္ ရထားစီးကာ စူးက်ိဴး သို ့ သြားေရာက္ လည္ ပတ္ ၾကပါမည္ ။ ( ရထားစီးၾကာ ခ်ိန္ ၅ နာရီေက်ာ္ ) စူးက်ိဴး ေရာက္လွ်င္ ေန ့လည္စာ သံုးေဆာင္ ျပီး Lion Grove Garden သို ့ သြားေရာက္ေလ့လာၾကမည္ ။ ထို ဥယ်ာဥ္တြင္း၌ က်ာက္တံုး မ်ားျဖင့္အလွ လုပ္ထားေသာ လုိဏ္ဂူမ်ားကို လဲ ေတြ ့ရပါမည္ ။ ထို ့ေနာက္ Shan Tong Street ကို သေဘၤာျဖင့္ လွည့္လည္ၾကည့္ရွဴၾကပါမည္ ။ Shan Tong market သည္ စူးက်ိဴး၏ First Street ဟုေထာပနာ ျပဳ ရေလာက္ေအာင္ ထင္ရွားေသာ ၊ ေရွးႏွစ္ေပါင္း ၁၁၀၀ ေက်ာ္ ကပင္ စူးက်ိူး ကိုယ္စားျပဳ ျဖစ္ေသာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္ ။ ထို ့ျပင္ တရုတ္ျပည္၏ အစိုးရပို းထည္ လုပ္ငန္း သို ့လည္း သြား ေရာက္ ေလ့လာၾကပါမည္ ။ ညစာအျပီးတြင္ စူးက်ိဴးရွိ 4 star ဟိုတယ္တြင္ ညအိပ္ တည္းခိုၾကပါမည္ ။

ပဥၥမေန ့ (စူးက်ိဴး - ၀ူစည္)

နံနက္စာ ၊ ေန ့လည္စာ ၊ ညစာတို ့ျဖင့္ဧည္ ့ခံပါမည္ ။ နံနက္စာ စားအျပီးတြင္ ဟန္စန္းဘုရားေက်ာင္း သို ့သြားေရာက္ၾကပါမည္။ ထို ့ေနာက္ ၀ူစည္သို ့ ခရီး ဆက္ၾကမည္ ( စူးက်ိဴး မွ ၀ူစည္သို ့ ခရီး ၾကာခ်ိန္ တစ္နာရီ နီးပါး ) ။ ၀ူစည္တြင္ ေန ့လည္စာ သံုး ေဆာင္ ျပိးေနာက္ ေရွးေခာတ္သမိုင္းရုပ္ရွင္ ဇာတ္ကား မ်ား ရိုက္ ကြင္းျဖစ္ေသာ (ဆန္ေကာ္) သို ့သြားေရာက္ေလ့လာ ၾကပါမည္ ။ လက္ဖက္ေျခာက္ အနုပညာ အခမ္းအနား ကို ၾကည့္ရွဴၾက ျပီး တရုတ္ျပည္၏ လဘက္ေျခာက္ ေကာင္းအရသာ ကိုခံစား ၾက ပါမည္ ။ ညစာအျပီးတြင္ 4 star ဟိုတယ္တြင္ တည္းခို ပါမည္ ။

ဆဌမေန ့ (၀ူစည္ - ဟန္က်ံဴး)

နံနက္စာ ၊ ေန ့လည္စာ ၊ ညစာတို ့ျဖင့္ဧည္ ့ခံပါမည္ ။။ နံနက္စာ စားအျပီးတြင္ လင္ရွန္း ဘုရားသို ့သြား ေရာက္ ဖူးေမ်ာ္ၾကပါမည္ ။ ေန ့လည္စာသံုးေဆာင္ျပီး ဟန္က်ံဴးသို ့ခရီးဆက္လက္ ထြက္ ခြာပါမည္ ။   ( ခရီးၾကာခ်ိန္ ၂ နာရီခြဲေက်ာ္ ) ။ ဟန္က်ံဴးသို ့ ေရာက္လ်င္ သေဘၤာျဖင့္ လွပ ေသာ ရွီးဟူကန္ေတာ္ၾကီး၌ ရွဴခင္း မ်ားၾကည့္ ရွဴလည္ပတ္ၾကမည္ ။ ထို ့ေနာက္ အလွငါးမ်ားေမြးျမဴ ထားေသာ လွပသည့္ ပန္းဥယ်ာဥ္ ၊ တရုတ္ျပည္၏နာမည္ၾကီး “လံုက်င္” လက္ဖက္ခင္း စသည္တို ့ကို လည္ပတ္ ၾကပါမည္ ။ ညစာ သံုးေဆာင္အျပီးတြင္ စုန္ မင္းေခာတ္ယဥ္ေက်းမႈအက ပေဒ သာ ျပပြဲကို ရွဳစားၾက ပါမည္ ။ ထို ့ေနာက္ 4 star ဟိုတယ္တြင္ တည္းခိုၾကပါမည္ ။

သတၱမေန ့ (ဟန္က်ံဴး - ရွန္ဟိုင္း)

နံနက္စာ ၊ ေန ့လည္စာ ၊ ညစာတို ့ျဖင့္ဧည္ ့ခံ ပါမည္ ။ နံနက္စာ စားအျပီးတြင္ သူရဲေကာင္း “ယြဲ ့ေဖး” အမွတ္တရ ေက်ာင္းသို ့သြားေရာက္ ေလ႔လာၾကပါမည္။ ထို ့ေနာက္ ရွန္ဟိုင္းသို ့ ခရီး ဆက္ လက္ ထြက္ခြာပါမည္ ( ခရီးၾကာခ်ိန္ ၂ နာရီခြဲေက်ာ္ ) ။ ေန ့လည္စာ သံုးေဆာင္ျပီး ေနာက္ ေက်ာက္စိမ္းဘုရားေက်ာင္း သို ့သြားေရာက္ ဖူးေျမာ္ၾကပါမည္ ။ ခ်န္ဟြမ္ ဘုရားေက်ာင္းလမ္း ေစ်းတန္း တြင္ လမ္းေလွ်ာက္ ေစ်း၀ယ္ လည္ပတ္ ၾကမည္ ။ ညစာအျပီးတြင္ 4 star ဟိုတယ္တြင္ ညအိပ္ တည္းခိုၾကပါမည္ ။

အဌၵမေန ့ (ရွန္ဟိုင္း)

peking-04နံနက္စာ ၊ ေန ့လည္စာ ၊ ညစာတို ့ျဖင့္ဧည္ ့ခံပါမည္ ။ နံနက္စာ စားအျပီးတြင္ ရွန္ဟိုင္းျမိဳ ့ေတာ္ၾကီး၏အလွအပကို လွည္ ့ပတ္ ၾကည့္ရွဴၾကျပီး ကမၻာ႔ အထင္ကရ ျဖစ္ေသာ အေရွ႔တိုင္း နွင္းပုလဲ အမည္ရေသာ ရုပ္ျမင္သံၾကားေမွ်ာ္စင္ (TV Tower) ေပၚမွ ရွန္ဟိုင္း ျမိဳ ့အလွကို အေပၚစီးမွ ရွဴစားရင္း ၄င္းေမွ်ာ္စင္ ေပၚ၌ပင္ ေန ့လည္စာကို ဘူေဖး သံုးေဆာင္ၾကပါမည္။ တဆက္တည္းပင္ ဖေယာင္းရုပ္ထု ျပတိုက္ ကိုလည္း ၾကည့္ရွဴေလ့လာၾကပါမည္။ ညစာအျပီးတြင္ 4 star ဟိုတယ္တြင္ ညအိပ္တည္းခိုၾကပါမည္ ။

န၀မေန ့ (ရွန္ဟိုင္း-ကူမင္း-ရန္ကုန္)

ရွန္ဟိုင္းျမိဳ ့မွ နံနက္ေလယာဥ္ျဖင့္ ကူမင္းမွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္သို ့ ျပန္လည္ေရာက္ရွိပါမည္ ။

MU5804 SHA KMG 0730 1055

MU2031 KMG RGN 1330 1400

၀န္ေဆာင္မွဴတြင္ေအာက္ပါတို ့ပါ၀င္ပါသည္

 •  ေလယာဥ္လက္မွတ္ အသြားအျပန္ပါ၀င္ျပီးျဖစ္ပါသည္ ။
 • ဟိုတယ္ခန္းမ်ားမွာ 4* ဟိုတယ္မွ twin/ double အခန္းမ်ားျဖစ္သည္ ။
 •  အစားအေသာက္မ်ား ခရီးစဥ္တြင္ပါ၀င္ပါသည္ ။
 • ၾကိဳပို ့အစီအစဥ္မ်ား ခရီးစဥ္တြင္ပါ၀င္ပါသည္ ္ ။
 • ဂိတ္၀င္ေၾကးမ်ား ခရီးစဥ္တြင္ပါျပီးျဖစ္ပါသည္ ။ ( ငွက္သိုက္ပုံ အားကစား ရံု၀င္ေၾကးမွအပ)
 • ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ အေတြ ့အၾကံဳရွိ ေသာ English speaking guide မွ ေခၚ ေဆာင္သြားပါမည္ ။
 •  ဗီဇာေၾကးပါ၀င္ျပီးျဖစ္ပါသည္ ။
 •  ေသာက္ေရသန္ ့စီစဥ္ေပးထားပါသည္ ။

၀န္ေဆာင္မွဴတြင္ေအာက္ပါတို ့ မပါ၀င္ပါ

 • Visa ၀င္ရန္လိုအပ္သည္ ့ နိုၾတီျပန္ခမ်ား
 •  ေလယဥ္ခရီးစဥ္တြင္ အထုပ္အပိုးအတြက္ ၂၀ ကီလိုထက္ပိုေသာ စရိတ္မ်ား
 • ဟိုတယ္ Mini Bar အတြင္းမွ ေရသန္ ့ႏွင့္ အျခားစားေသာက္စရာမ်ားအတြက္ စရိတ္မ်ား
 • မိမိ Personal အသံုးစရိတ္မ်ား
 • ခရီးစဥ္တြင္မပါ၀င္ေသာ ထပ္မံသြားေရာက္လိုေသာ Optional Tours အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ၀င္ေၾကးမ်ား

မွတ္ခ်က္

 • ခရီးသည္သည္ Passport သက္တမ္း ၆ လ အထက္ရွိမွသာ ခရီးစဥ္တြင္ပါ၀င္ နိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္ ။
 •  ေလယာဥ္လက္မွတ္ေစ်းႏွဴန္း အတက္အက်ရွိပါသျဖင့္ ခရီးစဥ္၏ စရိတ္ အတိုးအေလွ်ာ့ အနည္းငယ္ရွိနိုင္ပါသည္ ။
 • ရာသီဥတုအေျခအေန ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအေျခေနေပၚမူတည္ျပီး ခရီးစဥ္အစီအစဥ္မ်ား လည္း အေျပာင္းအလဲအနည္း ငယ္ရွိနိုင္ပါသည္ ။
 • ခရီးသြားေနစဥ္အတြင္း ဧည့္သည္မွ မိမိဆႏၵျဖင့္ ခရီးစဥ္တြင္ပါ၀င္မႈ ရပ္ဆိုင္းျခင္း ၊ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ကုမၼဏီမွ ျပန္လည္ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ ။

Book Now

Balloon Over Bagan

While you are in the magical land of ancient Bagan, would you like to have a memorable and unquie experience of drifting and floating over thousands ruined pagodas and mighty Ayeyarwaddy River with the back drop of azure blue sky?

Car Rental Service

car-rental-service

Tour Guide Service

tour-guide-service

Domestic Air Fare

domestic-air-fare

Myanmar eVisa

myanmar-evisa
To apply Myanmar eVisa (Official Government Website)

Myanmar Exchange Rate Information

exchange-rate

Myanmar Optional Day Tour

Bagan Sunset Cruise

bagan-sunset-cruise-01

Myanmar Golden Image Travels & Tours Co., Ltd

No. 21, Shwe Hnin Si St, Sanchaung, Yangon, Myanmar. Tel: (+951) 536470, 535944 H.P: 95-95 127398

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.myanmargoldentravel.com

mastervisa