ဖူးခက္ - ဖီဖီးကၽြန္း ခရီးစဥ္ (၃ ည အိပ္ ၄ ရက္ )
English Chinese (Simplified)
ပထမေန ့ ( ရန္ကုန္ - ဖူးခက္ )

phuekhet-01RGN-BKK By PG706 19Jul13 0715 0930

BKK-HKT By PG924 19Jul13 1220 1345

ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွ နံနက္ 0715 တြင္ Bangkok Airways ျဖင့္ ထြက္ခြါျပီး Bangkok Transit ျဖင့္ ဖူးခက္ေလဆိပ္ သို ့ ေန့လည္ 13:45 တြင္ေရာက္ရွိမည္ ။ ခရီးစဥ္အစ အျဖစ္ Wat Chalong ဘုရားေက်ာင္း ၊ Gems Gallery, Cashew Nut Factory, Bird Nest Shop တို ့ကိုသြားေရာက္ လည္ပတ္ၾကပါမည္ ။ ညစာ သံုးေဆာင္ျပီး Hotel သို ့ျပန္၍ အနားယူပါမည္ ။

ဒုတိယေန ့ ( ဖီဖီးကၽြန္း )

phuekhet-02Hotel တြင္နံနက္စာ သံုးေဆာင္ျပီး အလြန္လွပေသာ Phi Phi ကၽြန္းသို ့ သြားေရာက္ လည္ပတ္ ၾကပါမည္ ။ Phi Phi ကၽြန္းတြင္ ေန ့လည္စာ သံုးေဆာင္ျပီး တစ္ေန ့တာကို Phi Phi ကၽြန္းတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ လည္ပတ္မည္ ။ ညစာသံုးေဆာင္ျပီး Hotel သို ့ျပန္၍အနားယူပါမည္ ။

 

 

တတိယေန ့ ( Phang Nga Bay )

phuekhet-03Hotel တြင္နံနက္စာ သံုးေဆာင္ျပီး Phang Nga Bay ပင္လယ္ေအာ္ သို ့ သြားေရာက္လည္ပတ္ ၾကပါမည္ ။ ေန့လည္စာသံုးေဆာင္ျပီး တစ္ေန ့တာကို Phang Nga Bay တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ လည္ပတ္မည္ ။ ညစာ သံုးေဆာင္ျပီး Hotel သို ့ျပန္၍ အနားယူပါမည္ ။

 

 

စတုထၳေန ့ ( ဖူးခက္ - ရန္ကုန္ )

phuekhet-04HKT-BKK By PG276 22Jul13 1215 1340 BKK-RGN By PG703 22Jul13 1645 1735 Hotel တြင္နံနက္စာသံုးေဆာင္ျပီး Hotel မွ Check Out ထြက္ကာ 1215တြင္ Bangkok Airways ျဖင့္ ထြက္ခြါျပီး Bangkok Transit ျဖင့္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ သို ့ ညေန 1735 တြင္ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ မည္ ျဖစ္ပါသည္ ။

 

 

ခရီးစဥ္တြင္ပါ၀င္မည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ

 •  ေလဆိပ္ၾကိဳပို ့အစီအစဥ္ ပါ၀င္ပါသည္ ။
 •  ဖူးခက္တြင္ ဟိုတယ္ ၃ ည
 •  နံနက္စာ ေန ့လည္စာ ႏွင့္ ညစာ မ်ား တည္ခင္းဧည္ ့ခံမည္ျဖစ္ပါသည္ ။
 • English Speaking Guide တစ္ဦး လိုက္ပါလမ္းညႊန္ေပးပါမည္ ။
 •  Tour Guide & Driver အတြက္ Tipping ပါ၀င္ျပီးျဖစ္ပါသည္ ။
 •  ေလယာဥ္လက္မွတ္အသြားအျပန္ပါ၀င္ျပီးျဖစ္ပါသည္ ။
 •  Airport Tax ေပးေခ်ျပီးျဖစ္သည္ ။
 •  Thai Visa Fees ပါ၀င္ျပီးျဖစ္ပါသည္ ။
 •  ခရီးစဥ္တြင္ပါ၀င္ေသာ Entrance Fees ပါ၀င္ျပီးျဖစ္ပါသည္ ။

ခရီးစဥ္တြင္မပါ၀င္သည့္ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ

 • Visa ၀င္ရန္လိုအပ္သည္ ့ နိုၾတီျပန္ခမ်ား
 •  ေလယဥ္ခရီးစဥ္တြင္ အထုပ္အပိုးအတြက္ ၂၀ ကီလိုထက္ပိုေသာ စရိတ္မ်ား
 •  ဟိုတယ္ Mini Bar အတြင္းမွ ေရသန္ ့ႏွင့္ အျခားစားေသာက္စရာမ်ားအတြက္ စရိတ္မ်ား
 •  မိမိ Personal အသံုးစရိတ္မ်ား
 • ခရီးစဥ္တြင္မပါ၀င္ေသာ ထပ္မံသြားေရာက္လိုေသာ Optional Tours အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ၀င္ေၾကးမ်ား

မွတ္ခ်က္

 • ခရီးသည္သည္ Passport သက္တမ္း ၆ လ အထက္ရွိမွသာ ခရီးစဥ္တြင္ပါ၀င္ နိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္ ။
 •  ေလယာဥ္လက္မွတ္ေစ်းႏွဴန္း အတက္အက်ရွိပါသျဖင့္ ခရီးစဥ္၏ စရိတ္ အတိုးအေလွ်ာ့ အနည္းငယ္ရွိနိုင္ပါသည္ ။
 • ရာသီဥတုအေျခအေန ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအေျခေနေပၚမူတည္ျပီး ခရီးစဥ္အစီအစဥ္မ်ား လည္း အေျပာင္းအလဲအနည္း ငယ္ရွိနိုင္ပါသည္ ။
 •  ခရီးသြားေနစဥ္အတြင္း ဧည့္သည္မွ မိမိဆႏၵျဖင့္ ခရီးစဥ္တြင္ပါ၀င္မႈ ရပ္ဆိုင္းျခင္း ၊ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ကုမၼဏီမွ ျပန္လည္ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ ။

Book Now

Balloon Over Bagan

While you are in the magical land of ancient Bagan, would you like to have a memorable and unquie experience of drifting and floating over thousands ruined pagodas and mighty Ayeyarwaddy River with the back drop of azure blue sky?

Car Rental Service

car-rental-service

Tour Guide Service

tour-guide-service

Domestic Air Fare

domestic-air-fare

Myanmar eVisa

myanmar-evisa
To apply Myanmar eVisa (Official Government Website)

Myanmar Exchange Rate Information

exchange-rate

Myanmar Optional Day Tour

Bagan Sunset Cruise

bagan-sunset-cruise-01

Myanmar Golden Image Travels & Tours Co., Ltd

No. 21, Shwe Hnin Si St, Sanchaung, Yangon, Myanmar. Tel: (+951) 536470, 535944 H.P: 95-95 127398

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.myanmargoldentravel.com

mastervisa