မေလးရွား - စင္ကာပူ - ဘန္ေကာက္ ခရီးစဥ္ (၆ ညအိပ္ ၇ ရက္ )
English Chinese (Simplified)

15 ေယာက္ အဖြဲ ့အတြက္

လူႀကီးတစ္ဦးလွ်င္ : USD1430

ကေလးတစ္ဦးလွ်င္ : USD1010

ပထမေန ့ ( ရန္ကုန္-ကြာလာလမ္ပူ )

malaysia-01FD2942 SIN DMK 1010 - 1135

ရန္ကုန္မွ မနက္ပိုင္းေလယာဥ္ျဖင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူ ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိ ပါမည္။ ေန ့လည္စာ သံုးေဆာင္အျပီးတြင္ ပထမဦးစြာ ကြာလာလမ္ပူ ၿမဳိ႕ရွိ အထင္ကရ ေနရာမ်ားသို့ သြားေရာက္ျပီး အမွတ္တရ ဓါတ္ပံု ရိုက္ကူးၾကမည္။ ကမၻာ့တတိယ အျမင့္ဆံုး အေဆာက္အဦးျဖစ္ေသာ အျမင့္ 452 မီတာျမင့္မားျပီး အထပ္ေပါင္း 88 ထပ္ ရွိေသာ KLCC Twin Tower, Pavillion ေရွာ့ပင္းေမာ စသည္ျဖင့္ လည္ပတ္ၿပီး ညစာ သံုးေဆာင္ အျပီးတြင္ Kualalumpur ၿမိဳ႕ရွိ ဟိုတယ္တြင္ တည္းခိုအနားယူ ပါမည္။

ဒုတိယေန ့ (ကြာလာလမ္ပူ - ဂ်န္းတင္း)

malaysia-02နံနက္စာ သံုးေဆာင္အျပီးတြင္ ဘုရင့္နန္းေတာ္,Batu Cave,Royal Selangor Club,National Monument စသည့္ ေနရာမ်ားကို သြားေရာက္ လည္ပတ္ ၾကပါမည္။ ဂ်န္းတင္း Ganding သို႔ ေကဘယ္ကားျဖင့္ ေရာက္ရွိပါမည္။ ဘူေဖး ေန ့လည္စာကို Resort Café တြင္သံုးေဆာင္ၾကမည္။ ထို ့ ေနာက္ Casino ထဲ (သို ့) Genting Park ထဲတြင္ လြတ္လပ္စြာ လည္ပတ္ ၾကပါမည္။ ညေနတြင္ Ganding mid hill သို ့ Cable Car ျဖင့္ သြားေရာက္ ၿပီးေနာက္ ညစာ သံုးေဆာင္ၿပီး ဟိုတယ္တြင္ ျပန္လည္ အနားယူပါမည္။

တတိယေန ့ ( မလႅကား - ဂ်ိဴဟို )

malaysia-03နံနက္စာ သံုးေဆာင္အျပီးတြင္ Kualalumpur ၿမိဳ႕မွ Malaca သို႔ေရာက္ရွိပါမည္။ Malaca တြင္ အထင္ကရ ေနရာ အႏွံ ့ သို႔သြားေရာက္ လည္ပတ္ပါမည္။ ေန ့ လည္စာ သံုးေဆာင္ အျပီး တြင္ (ဂ်ိဴ ဟိုဘာရူ )Johar barhu သို႔ ဆက္လက္ ထြက္ခြာၿပီး နာမည္ၾကီး JB Outlet မ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေစ်း၀ယ္နိုင္ပါသည္။ ညစာ သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ Johar ရွိ ဟိုတယ္တြင္ တည္းခိုအနား ယူပါမည္။

စတုထၳေန ့ (ဂ်ိဴဟို - စင္ကာပူ)

malaysia-04နံနက္စာ သံုးေဆာင္အျပီးတြင္ Johor မွ Singapore သုိ႔ Coach ျဖင့္ ေရာက္ရွိ ပါမည္။ ေန ့လည္စာ သံုးေဆာင္ျပီး Singapore ရွိ အထင္ကရ ေနရာမ်ားျဖစ္ေသာ Singapore city tour, Statue of Toms Stamford raffles, Marina Bay sand, Merlion park, Sentosa (Underwater World) ႏွင့္ Universal Studio လည္ပတ္ၿပီး Sentosa အတြင္း ရွိ Song Of the Sea Show ကိုအားေပး ၾကည္ ့ရွဴ  ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ညစာ စားၿပီးေနာက္ Singapore ဟိုတယ္ တြင္ တည္းခို အနား ယူပါမည္။

ပဥၥမေန ့ ( စင္ကာပူ - ဘန္ေကာက္ )

FD2942 SIN DMK 1010 – 1135

နံနက္စာ သံုးေဆာင္ အျပီးတြင္ ဘုရင့္နန္းေတာ္ , Batu Cave , Royal Selangor Club, National Monument စသည့္ ေနရာမ်ားကို သြားေရာက္ လည္ပတ္ၾကပါမည္။ ဂ်န္းတင္း Ganding သို႔ ေကဘယ္ကားျဖင့္ ေရာက္ရွိပါမည္။ ဘူေဖး ေန ့လည္စာကို Resort Café တြင္သံုးေဆာင္ ၾကမည္ ။ ထို ့ ေနာက္ Casino ထဲ (သို ့) Genting Park ထဲတြင္ လြတ္လပ္စြာ လည္ပတ္ၾကပါမည္ ။ ညေနတြင္ Ganding mid hill သို ့ Cable Car ျဖင့္ သြားေရာက္ ၿပီးေနာက္ညစာ သံုးေဆာင္ၿပီး ဟိုတယ္တြင္ ျပန္လည္ အနားယူပါမည္။

ဆဌမေန ့ ( ဘန္ေကာက္ )

နံနက္စာ သံုးေဆာင္အျပီးတြင္ ဘန္ေကာက္ ၿမိဳ႕ရွိ ဘုရင့္နန္းေတာ္သို ့သြား ေရာက္လည္ပတ္ ေလ့လာပါမည္။ Emerald Buddha ျမဘုရားသို ့ လည္း သြားေရာက္ ဖူးေျမာ္ၾကပါမည္။ လက္ကား အရာင္းစင္တာၾကီး MBK Centre, ျမိဳ ့ လယ္ေခါင္ ရွိ Central world and Siam paragon စသည္တို ့ ကိုလည္းသြားရာက္ လည္ပတ္ၿပီး ညစာကို Sea food buffet ျဖင့္ တည္ခင္း ဧည့္ခံပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ဟိုတယ္ သို႔ျပန္လည္ အနားယူ တည္းခို ပါမည္။

သတၱမေန ့ ( ဘန္ေကာက္ - ရန္ကုန္ )

FD2753 DMK RGN 1635 - 1720

နံနက္စာ သံုးေဆာင္အျပီးတြင္ လြတ္လပ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ ေစ်း၀ယ္ထြက္ၿပီး လည္ပတ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္ၿပီး ေလယာဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္သို႔ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ မည္ျဖစ္ပါသည္ ။ အထက္ပါ ခရီးစဥ္တြင္ မ၀ယ္မေနရ Shopping မ်ား လံုး၀မပါ၀င္ပါ ။

ခရီးစဥ္တြင္ပါ၀င္မည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ

 •  ေလဆိပ္ၾကိဳပို ့အစီအစဥ္ ပါ၀င္ပါသည္ ။
 • မေလးရွား ၂ ည အိပ္ ၊ ဂ်ိဴဟို ၁ ည အိပ္ ၊ စင္ကာပူ ၁ ည အိပ္ ၊ ဘန္ေကာက္ ၂ ညအိပ္
 •  ေန ့လည္စာ ႏွင့္ ညစာ မ်ားေန ့စဥ္ ဧည္ ့ခံမည္ျဖစ္ပါသည္ ။
 • English Speaking Guide တစ္ဦး လိုက္ပါလမ္းညႊန္ေပးပါမည္ ။
 • Tour Guide & Driver အတြက္ Tipping ပါ၀င္ျပီးျဖစ္ပါသည္ ။
 • လယာဥ္လက္မွတ္ အသြားအျပန္ ပါ၀င္ျပီးျဖစ္ပါသည္ ။ Airport Tax ပါျပီးျဖစ္သည္ ။
 • Malaysia , Singapore , Thai Visa Fees ပါ၀င္ျပီးျဖစ္ပါသည္ ။
 • ခရီးစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ Entrance Fees ပါ၀င္ျပီးျဖစ္ပါသည္ ။ (Singapore Universal Studio ၀င္ေၾကးမပါ၀င္ပါ )

ခရီးစဥ္တြင္မပါ၀င္သည့္ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ

 • Visa ၀င္ရန္လိုအပ္သည္ ့ နိုၾတီျပန္ခမ်ား
 • Visa ၀င္ရန္ လိုအပ္သည္ ့ ပိုင္ဆိုင္မႈျပ ရန္မ်ား
 •  ေလယဥ္ခရီးစဥ္တြင္ အထုပ္အပိုးအတြက္ ၂၀ ကီလိုထက္ပိုေသာ စရိတ္မ်ား
 • ဟိုတယ္ Mini Bar အတြင္းမွ ေရသန္ ့ႏွင့္ အျခားစားေသာက္စရာမ်ားအတြက္
 •  မိမိ Personal အသံုးစရိတ္မ်ား
 •  ခရီးစဥ္တြင္ မပါ၀င္ေသာ ထပ္မံသြားေရာက္လိုေသာ Optional Tours အတြက္ကုန္က် စရိတ္ မ်ား ႏွင့္ ၀င္ေၾကးမ်ား

မွတ္ခ်က္

 • ခရီးသည္သည္ Passport သက္တမ္း ၆ လ အထက္ရွိမွသာ ခရီးစဥ္တြင္ပါ၀င္ နိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္ ။
 • လယာဥ္ လက္မွတ္ ေစ်းနႈန္း အတက္အက် ရွိပါသျဖင့္ ခရီးစဥ္၏ စရိတ္ အတိုးအေလွ်ာ့ အနည္းငယ္ ရွိနိုင္ပါသည္ ။
 • ရာသီဥတု အေျခအေန ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခေနေပၚ မူတည္ျပီး ခရီးစဥ္ အစီအစဥ္မ်ား လည္း အေျပာင္းအလဲ အနည္းငယ္ ရွိနိုင္ပါသည္ ။
 • ခရီးသြားေနစဥ္အတြင္း ဧည့္သည္မွ မိမိဆႏၵျဖင့္ ခရီးစဥ္တြင္ ပါ၀င္မႈ ရပ္ဆိုင္းျခင္း ၊ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ကုမၼဏီမွ ျပန္လည္ ထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ ။

Book Now

Balloon Over Bagan

While you are in the magical land of ancient Bagan, would you like to have a memorable and unquie experience of drifting and floating over thousands ruined pagodas and mighty Ayeyarwaddy River with the back drop of azure blue sky?

Car Rental Service

car-rental-service

Tour Guide Service

tour-guide-service

Domestic Air Fare

domestic-air-fare

Myanmar eVisa

myanmar-evisa
To apply Myanmar eVisa (Official Government Website)

Myanmar Exchange Rate Information

exchange-rate

Myanmar Optional Day Tour

Bagan Sunset Cruise

bagan-sunset-cruise-01

Myanmar Golden Image Travels & Tours Co., Ltd

No. 21, Shwe Hnin Si St, Sanchaung, Yangon, Myanmar. Tel: (+951) 536470, 535944 H.P: 95-95 127398

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.myanmargoldentravel.com

mastervisa