ဘန္ေကာက္ ၊ ပတၱရား ခရီးစဥ္ (၅ ညအိပ္ ၆ ရက္ )
English Chinese (Simplified)

15 ေယာက္ အဖြဲ ့အတြက္

လူႀကီးတစ္ဦးလွ်င္ : USD785

ကေလးတစ္ဦးလွ်င္ : USD760

ပထမေန ့ ( ရန္ကုန္ - ဘန္ေကာက္ - ပတၱရား )

pataer-01RGN-DMK 0830-1015

ရန္ကုန္မွ ဘန္ေကာက္သို ့ Air Asia နွင့္ပ်ံသန္းျပီး ဘန္ေကာက္ ေလဆိပ္တြင္ ဧည့္လမ္းညႊန္မွ လာေရာက္ ၾကိဳဆိုပါမည္။ ထို ့ေနာက္ ပတၱရား သို ့ဆက္လက္ ထြက္ခြာ ပါမည္။ Sri Racha Tiger Zoo ( စရီရာခ်ာ တိရိစာၦန္ဥယ်ဥ္) ၊ မိေခ်ာင္းျပကြက္ ၊ Big C Shopping Mall စသည္ တို ့ကိုလည္း လည္ပတ္ၾကပါမည္ ။ ညဘက္တြင္ Alcaza Show ( မိန္းမလွ်ာရွိဴးပြဲ ) ကိုၾကည့္ရွဴ အားေပးၾကမည္။ ပတၱရားတြင္ ညအိပ္ နားပါမည္ ။

ဒုတိယေန ့ ( ပတၱရား )

pataer-02နံနက္စာ အျပီးတြင္ Speed Boat ျဖင့္ ေရႊသဲကၽြန္း “ခိုလန္းကၽြန္း” သို ့သြား ေရာက္ျပီး လွပ ေသာ စိမ္းျပာေရာင္ ပင္လယ္ေရျဖင့္ ၀န္းရံ ထားေသာ သဲေသာင္ ျဖဴျဖဴကၽြန္းေပၚတြင္ လြပ္လပ္စြာ ေရကစား ၾကမည္။ ပင္လယ္စာ ေန ့လည္စာကို သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ ပတၱရားသို ့ ျပန္လည္ထြက္ခြာ ပါမည္။ ထို ့ေနာက္ NOONG NOOCH TROPICAL GARDEN ဥယ်ာဥ္ၾကီးကို ၀င္ေရာက္၍ တိုင္းရင္းသားအကမ်ား ၊ ဆင္လိမၼာျပပြဲမ်ားကို ၾကည့္ရွဴၾကမည္ ။ ညစာ အျပီးတြင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဆုိင္သို ့သြားေရာက္ ၾကပါမည္။ ပတၱရားတြင္ ညအိပ္ နားပါမည္ ။

တတိယေန ့ ( ပတၱရား - ဘန္ေကာက္ )

pataer-03နံနက္စာ အျပီးတြင္ ဘန္ေကာက္ျမိဳ ့ေတာ္ၾကီးသို ့ျပန္လည္ ထြက္ခြာပါမည္။ Safari World ဥယ်ာဥ္ကို သြားရာက္ လည္ပတ္ၾကပါမည္။ ဘူေဖး ေန ့လည္စာကို Safari World ဥယ်ာဥ္၌ပင္ သံုးေဆာင္ျပီး ပင္လယ္ဖ်ံ ျပပြဲ ၊ စတန္ ့ျပပြဲ စသည္ တို႔ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ရႈဳ႔စားၾကမည္။ ညစာ အျပီးတြင္ "ပက္ပုန္း" ညေစ်းတန္း လမ္းေလွ်ာက္ ေစ်းဝယ္ၾကမည္။ ဘန္ေကာက္တြင္ ညအိပ္ နားပါမည္ ။

 

စတုထၳေန ့ ( ဘန္ေကာက္ )

pataer-04နံနက္စာ အျပီးတြင္ Chao Phraya ျမစ္ကို စက္ေလွျဖင့္ လွည့္ပတ္၍ Wat Arun ဘုရားကို ၀င္ေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္ၾကမည္။ ျမဘုရား ၊ နန္းေတာ္ၾကီး တို ့ကို သြားေရာက္ၾကမည္ ။ Dream Wdorld သို ့လည္းသြားေရာက္ ၾကမည္ ။ ညစာစားျပီး ဘန္ေကာက္တြင္ ညအိပ္နားပါမည္ ။

 

ပဥၥမေန ့ ( ဘန္ေကာက္ )

နံနက္စာ အျပီးတြင္ ပလက္တီနမ္ Shopping mall ၊ Siam Ocean World , MBK “မာဘြန္ေခါင္း” Shopping Mall စသည္တို ့ကို သြားေရာက္ျပီး ေပ်ာ္ရႊင္စြာေစ်း၀ယ္ ၾကပါ မည္ ။ ဘူေဖး ညစာကိုသံုးေဆာင္ ျပီး ဘန္ေကာက္တြင္ ညအိပ္နားပါမည္ ။

ဆဌမေန ့ ( ဘန္ေကာက္ - ရန္ကုန္ )

DMK RGN 1635-1720

နံနက္စာ အျပီးတြင္ ဘန္ေကာက္ျမိဳ ့တြင္း လြတ္လပ္စြာ လည္ပတ္ၾကပါမည္ ။ ေန ့လည္တြင္ ေလဆိပ္သို ့ ပို ့ေပး ပါမည္ ။ ထို ့ေနာက္ ရန္ကုန္ျမိဳ ့သို ့ျပန္လည္ေရာက္ ရွိပါ မည္ ။

ခရီးစဥ္တြင္ပါ၀င္မည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ

 • ေလဆိပ္ၾကိဳပို ့အစီအစဥ္ ပါ၀င္ပါသည္ ။
 • ဘန္ေကာက္တြင္ ဟိုတယ္ ၃ ည တည္းခိုပါမည္ ။
 • ပတၱရားတြင္ ဟိုတယ္ ၂ ည တည္းခိုပါမည္ ။
 •  ေန ့လည္စာ ႏွင့္ ညစာ မ်ားေန ့စဥ္ ဧည္ ့ခံမည္ျဖစ္ပါသည္ ။
 • English Speaking Guide တစ္ဦး လိုက္ပါလမ္းညႊန္ေပးပါမည္ ။
 • Tour Guide & Driver အတြက္ Tipping ပါ၀င္ျပီးျဖစ္ပါသည္ ။
 •  ေလယာဥ္လက္မွတ္ အသြားအျပန္ ပါ၀င္ျပီးျဖစ္ပါသည္ ။
 • Airport Tax ေပးေခ်ျပီးျဖစ္သည္ ။
 • Thai Visa Fees ပါ၀င္ျပီးျဖစ္ပါသည္ ။
 • ခရီးစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ Entrance Fees ပါ၀င္ျပီးျဖစ္ပါသည္ ။

ခရီးစဥ္တြင္မပါ၀င္သည့္ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ

 • Visa ၀င္ရန္လိုအပ္သည္ ့ နိုၾတီျပန္ခမ်ား
 • Visa ၀င္ရန္ လိုအပ္သည္ ့ ပိုင္ဆိုင္မႈျပရန္မ်ား
 •  ေလယဥ္ခရီးစဥ္တြင္ အထုပ္အပိုးအတြက္ ၂၀ ကီလိုထက္ပိုေသာ စရိတ္မ်ား
 • ဟိုတယ္ Mini Bar အတြင္းမွ ေရသန္ ့ႏွင့္ အျခား စားေသာက္စရာမ်ားအတြက္
 • မိမိ Personal အသံုးစရိတ္မ်ား
 • ခရီးစဥ္တြင္မပါ၀င္ေသာ ထပ္မံ သြားေရာက္လိုေသာ Optional Tours အတြက္ကုန္က် စရိတ္ မ်ား ႏွင့္ ၀င္ေၾကးမ်ား

မွတ္ခ်က္

 • ခရီးသည္သည္ Passport သက္တမ္း ၆ လ အထက္ရွိမွသာ ခရီးစဥ္တြင္ပါ၀င္ နိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္ ။
 •  ေလယာဥ္လက္မွတ္ေစ်းႏွဴန္း အတက္အက်ရွိပါသျဖင့္ ခရီးစဥ္၏ စရိတ္ အတိုးအေလွ်ာ့ အနည္းငယ္ရွိနိုင္ပါသည္ ။
 • ရာသီဥတုအေျခအေန ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအေျခေနေပၚမူတည္ျပီး ခရီးစဥ္အစီအစဥ္မ်ား လည္း အေျပာင္းအလဲအနည္း ငယ္ရွိနိုင္ပါသည္ ။
 • ခရီးသြားေနစဥ္အတြင္း ဧည့္သည္မွ မိမိဆႏၵျဖင့္ ခရီးစဥ္တြင္ ပါ၀င္မႈ ရပ္ဆိုင္းျခင္း ၊ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ကုမၼဏီမွ ျပန္လည္ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ ။

Book Now

Balloon Over Bagan

While you are in the magical land of ancient Bagan, would you like to have a memorable and unquie experience of drifting and floating over thousands ruined pagodas and mighty Ayeyarwaddy River with the back drop of azure blue sky?

Car Rental Service

car-rental-service

Tour Guide Service

tour-guide-service

Domestic Air Fare

domestic-air-fare

Myanmar eVisa

myanmar-evisa
To apply Myanmar eVisa (Official Government Website)

Myanmar Exchange Rate Information

exchange-rate

Myanmar Optional Day Tour

Bagan Sunset Cruise

bagan-sunset-cruise-01

Myanmar Golden Image Travels & Tours Co., Ltd

No. 21, Shwe Hnin Si St, Sanchaung, Yangon, Myanmar. Tel: (+951) 536470, 535944 H.P: 95-95 127398

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.myanmargoldentravel.com

mastervisa